Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Tung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ, các trường CAND và lãnh đạo Công an một số địa phương trọng điểm.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, đề án 05 Bộ Công an về chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết được đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện thành công đề án này, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các đơn vị trong lực lượng CAND cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền cho CBCS và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

Các đại biểu tại cuộc họp.

Đẩy mạnh phản bác những quan điểm thông tin sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động; Quan tâm đổi mới về phương pháp cả trong đấu tranh cũng như công tác phòng ngừa; Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ.

Ngoài ra, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan, đơn vị cả trong và ngoài công an để đưa công tác đấu tranh, phòng ngừa chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đạt được hiệu quả ngày càng cao.

Tâm Phạm