Phong và Lực sống lêu lổng, đã từng bị Công an địa phương nhắc nhở, cam kết không tái phạm; nhưng vẫn chứng nào tật ấy, sử dụng ma túy đá, gây mất ANTT địa bàn.

Tại buổi kiểm điểm, chính quyền địa phương và nhân dân đã tham gia đóng góp ý kiến, giáo dục 2 đối tượng. Qua đó, Phong và Lực đã nhận thấy lỗi lầm, quyết tâm sửa chữa, sớm trở thành người có ích cho xã hội.

N.Thùy