Khi nhận số tiền này, ông Nam không nộp vào quỹ cơ quan mà tự quản lý theo dõi chi, không thông qua hệ thống sổ kế toán của đơn vị. Sau đó, đến tận ngày 25-7-2016, ông Nam mới chuyển một số chứng từ cho kế toán Công đoàn cơ sở lập phiếu thu, chi nhưng cho ghi lùi thời gian lập phiếu hơn 2 năm.

Theo kết luận của thanh tra, với số tiền nói trên, ông Nam chi hỗ trợ cho công đoàn viên cơ quan 58 triệu đồng; chi nộp án phí thi hành án 13,6 triệu đồng; chi công tác phí, thuê phương tiện, ăn uống… 65 triệu đồng; chi mua 3 xe máy 96 triệu đồng; cho ông Lê Văn Kháng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện vay 600 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận, việc ông Nam nhận hơn 840 triệu đồng nhưng không nộp vào quỹ, tự quản lý theo dõi chi không thông qua sổ kế toán của đơn vị là hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Luật Kế toán năm 2003. Các khoản chi kể trên là trái quy định vì sử dụng nguồn tiền để ngoài sổ sách kế toán.

Đ.Văn – S.Nguyễn