Ngày 28/10, ông Phan Văn Xuân, Ban công tác Mặt trận kiêm kế toán thôn Đại An, đã xác nhận việc này.

Theo ông Xuân, ông Yên được nhân dân thôn Đại An tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn được một năm thì bỏ bê công việc đi khỏi địa phương để làm ăn hơn 3 tháng nay không chịu về. Ông Yên rời khỏi địa phương có “ôm” theo tiền quỹ của thôn 10,6 triệu đồng, trong đó có 4 triệu tiền bán rừng Chóp Chài do nhân dân trồng gây quỹ và 6,6 triệu đồng tiền sửa nhà văn hóa thôn Đại An. Ngoài ra, ông Yên còn nhận tiền hỗ trợ lúa của 45 hộ dân đến nay vẫn chưa chịu trả lại.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Chủ tịch UBND xã Tam Đại xác nhận, cách đây hơn 2 tuần, UBND xã có nhận được một lá đơn xin nghỉ chức trưởng thôn của ông Yên được fax từ Hà Nội về (ông Yên đi lái xe đường dài từ TP HCM ra Hà Nội), trong đơn ông Yên thừa nhận có lấy 10,6 triệu đồng của thôn và hứa từ nay đến cuối năm sẽ trả lại cho thôn.

Trước lá đơn xin nghỉ chức trưởng thôn, trong thời gian sớm nhất, ủy ban xã sẽ tổ chức họp nhân dân thôn Đại An lại lấy phiếu miễn nhiệm chức trưởng thôn và bầu người khác lên thay. Về mặt đảng, Đảng ủy xã Tam Đại cũng đã họp thống nhất đề nghị lên Huyện ủy Phú Ninh khai trừ Đảng đối với ông Yên, hiện vẫn còn chờ quyết định của Huyện ủy Phú Ninh

An Khang