Tháng 4/2011, Nam công tác tại Ban chỉ đạo giảm nghèo, tăng hộ khá của phường Trung Mỹ Tây, quận 12, được giao nhiệm vụ là kế toán, trực tiếp thu hồi vốn và lãi vay từ các hộ nghèo. Đến khoảng tháng 8/2011, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây có quyết định phân công Nam làm Phó trưởng Ban Quỹ xóa đói giảm nghèo. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Nam đã thu giữ tiền vốn và lãi vay của các hộ nghèo từ nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo nhưng không thực hiện đúng quy định, tự ý lập phiếu, thu giữ 61 triệu đồng từ 11 hộ vay vốn nhưng không nộp về quỹ, tự ý sử dụng cho cá nhân.

Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ xóa đói giảm nghèo, khi thu hồi vốn và lãi vay từ các hộ dân này, Nam vẫn lập phiếu thu, nhưng ngay sau đó đã xé hủy liên lưu và không cập nhật khoản thu này vào sổ. Nguyễn Thị Phương Nam còn giả mạo chữ ký của hộ nghèo T.V.K trên hồ sơ vay từ nguồn Quỹ xóa đói giảm nghèo để chiếm đoạt 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Nam còn thu giữ 185,6 triệu đồng từ các hộ vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo trong một thời gian dài không nộp ngay cho bộ phận thủ quỹ đơn vị theo quy định

T.H.