Đầu năm 2013, Chí được bầu làm Phó Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển nông thôn, lâm nghiệp Ngọc Sơn Đắk Nông (trụ sở đóng tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2019, lợi dụng vào cái mác phó giám đốc công ty, Chí đã làm giả các loại giấy tờ, văn bản của UBND tỉnh, các sở ngành liên quan tỉnh Đắk Nông với nội dung đã đồng ý cho Công ty TNHH đầu tư phát triển nông thôn, lâm nghiệp Ngọc Sơn Đắk Nông thuê 300ha đất tại Tiểu khu 1657 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Đắk NTao (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) để thực hiện dự án trồng cây công nghiệp, nông nghiệp.

Sau đó, Chí mang số giấy tờ giả này cung cấp cho ông Phạm Văn Minh (Chủ nhiệm HTX Sơn Dương, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) để huy động các xã viên góp vốn với Công ty TNHH đầu tư phát triển nông thôn, lâm nghiệp Ngọc Sơn Đắk Nông thực hiện dự án.

Tin tưởng vào lời “đường mật” của Chí, từ năm 2013 đến 2019, các xã viên của HTX Sơn Dương đã góp tổng cộng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Số tiền nhận được, Chí dùng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Văn Thành