Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, cuối tháng 3-2018, UBND xã An Hưng thành lập tổ công tác liên ngành kiểm lâm, công an, xã đội, địa chính, lâm nghiệp đê kiểm tra và xử lý những trường hợp lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép ở địa phương.

Hiện trường môt vụ phá rừng nghiêm trọng ở xã An Hưng, huyện An Lão.

Khi tổ kiểm tra liên ngành tiếp cận khoảng 5, tiểu khu 9 đã phát hiện 3 đối tượng Trần Quang Lập, Nguyễn Cao Sơn, Lê Quốc Nguyên đang sử dụng máy cưa cầm tay đốn hạ trái phép cây dừng. 

Lúc đầu nhóm “lâm tặc” này né tránh nhưng bất ngờ sau đó chặn đường, đe dọa tính mạng những cán bộ trong tổ kiểm tra liên ngành rồi giật lại máy cưa đã bị thu giữ.

Hữu Toàn