Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan đã tự in và cấp các giấy chứng nhận QSDĐ kinh doanh sạp chợ, kiot lâu dài cho tiểu thương chợ Vĩnh Tân cũ trái quy định của pháp luật.
Từ cuối năm 2008, sau khi UBND tỉnh Đồng Nai quyết định di dời, giải tỏa chợ Vĩnh Tân cũ và xây chợ mới, một số hộ tiểu thương chợ Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tập trung khiếu nại, kiến nghị nhiều nội dung như: Không bồi thường quyền sử dụng đất chợ cho các hộ tiểu thương, chưa tính toán đền bù thỏa đáng, chưa hỗ trợ cho các kiot nằm ngoài phạm vi chợ; thiếu dân chủ trong việc di dời, giải thể chợ cũ…

Sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của bà con tiểu thương, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã kiểm tra việc giải quyết phản ánh, kiến nghị. Kết quả kiểm tra cho thấy: Chợ Vĩnh Tân tự phát hình thành từ trước năm 1987. Năm 1990, UBND xã ký hợp đồng thi công để xây khu nhà lồng có diện tích 242m², phân thành 44 sạp và 21 kiot hai bên nhà lồng, bán cho các hộ kinh doanh. 

Sau khi chợ xây dựng xong, do tiền thu được không đủ trả đơn vị thi công nên xã thực hiện giai đoạn 2, cho san ủi thêm diện tích phía sau chợ để phân lô bán và hoán đổi đất cho một số hộ dân. Do không có chứng từ làm căn cứ thu tiền và giao sạp, kiot cho các hộ dân nên UBND xã tự đặt in và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) kinh doanh sạp, chợ, kiot lâu dài cho tiểu thương kinh doanh tại chợ Vĩnh Tân.

Đối với kiến nghị bồi thường giá trị QSDĐ chợ cho các hộ tiểu thương, sau khi kiểm tra hồ sơ, TTCP thấy rằng, diện tích đất xây chợ trước đây là diện tích của Nhà văn hóa xã và cửa hàng hợp tác xã mua bán, năm 1994 UBND xã đăng ký trên sổ địa chính. Đây là đất công nên không thể đền bù cho các hộ tiểu thương, kiến nghị này không có cơ sở để xem xét.

Qua kiếm tra tại UBND huyện và tiếp xúc với các hộ tiểu thương, TTCP thấy rằng, UBND huyện và Ban chỉ đạo giải thể chợ Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Công tác vận động, giáo dục, thuyết phục thực hiện việc di dời đối với các hộ tiểu thương chưa liên tục và sâu rộng, chưa mang tính thuyết phục cao, nhất là chưa lấy ý kiến các hộ tiểu thương trong xây dựng và điều chỉnh quy hoạch chợ.

Từ kết quả thanh tra trên, Tổng TTCP kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan đã tự in và cấp các giấy chứng nhận QSDĐ kinh doanh sạp chợ, kiot lâu dài cho tiểu thương chợ Vĩnh Tân cũ trái quy định của pháp luật. 

Đối với một số tiểu thương chưa đồng thuận việc di dời và giải thể chợ Vĩnh Tân cũ, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn tiểu thương khởi kiện ra tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việt Hà