Tuyến đường này có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông. Đất đá thường sạt lở vào mùa mưa đã khiến một số người bị thương.

Đất đá sạt lở từ trên núi cao rơi xuống, văng khắp đường.

Tuy nhiên, lâu nay không hề thấy cơ quan chức năng nào xem xét, sửa chữa khiến nhân dân hết sức lo lắng cho tính mạng của mình mỗi khi đi đường.

Bảo Ngọc