Ông Dũng bị bắt ngày 27/7/1979 đến ngày 11/5/1983, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 15/KSĐT- TA về việc đình chỉ điều tra và trả tự do đối với ông. VKSND tỉnh Tây Ninh có văn bản trả lời ông như sau: Sau khi nhận được Quyết định đình chỉ điều tra của VKSND, ông Dũng không có đơn yêu cầu các Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Tây Ninh bồi thường thiệt hại việc oan sai cho ông.

Đến ngày 24/6/2013, ông Dũng có đơn yêu cầu bồi thường gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh; ngày 15/7/2014, ông có đơn yêu cầu gửi đến VKSND tỉnh Tây Ninh. Căn cứ khoản 2 Điều 18 Nghị quyết số 388/2003/NQ- UBTVQH11 ngày 17/3/2003 và khoản 2 Điều 66 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Dũng đã hết thời hiệu. Vì vậy, VKSND tỉnh Tây Ninh không tiến hành thụ lý, giải quyết theo quy định.

Ban PL- BĐ