“Sở TTTT đã có tờ trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến để ngành chức năng là đầu mối trong quan hệ với Công ty TNHH đầu tư công nghệ Hòa Hiệp yêu cầu công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật khi đăng tải nội dung thông tin về ý tưởng Quy hoạch VQG Thất Sơn trên trang thông tin điện tử thatson.info” – ông Thuần cho biết.

Một góc giao diện của trang thông tin điện tử nội bộ thatson.infor

Liên quan đến DN này, như Báo CAND vào ngày 18/7 vừa qua đã thông tin, vào ngày 17/7, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo “Thành lập VQG Thất Sơn và đề án thí điểm giao VQG Thất Sơn cho DN quản lý”. Theo đó, UBND tỉnh An Giang đề xuất sẽ thành lập VQG Thất Sơn với diện tích 14.000ha thuộc 8 núi (không liền kề) trên địa bàn hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và giao cho Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Hòa Hiệp làm chủ đầu tư với mục đích thành lập và bảo vệ các hệ sinh thái rừng tự nhiên, cảnh quan, di tích lịch sử, môi trường. 

Tuy nhiên tại Hội thảo, nhiều đại biểu là nhà quản lý huyện, tỉnh An Giang và nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học lại cho rằng cần nghiên cứu thêm việc thành lập VQG và nhất là không thống nhất ủng hộ đề án giao VQG cho doanh nghiệp Hòa Hiệp quản lý.

Kết quả điều tra thăm dò ý kiến 550 hộ gia đình tại 14 xã thuộc hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên nằm trong vùng quy hoạch VQG của Chi cục Kiểm lâm An Giang, cho thấy có đến 98% người dân không đồng tình với việc thành lập VQG Thất Sơn.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, DN cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, DN đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.
Binh Huyền