Phạt tiền từ 50-60 ngàn đồng đối với một trong các hành vi: Người đi bộ vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung, hầm (gọi tắt là nhân viên); Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung.

Phạt tiền từ 80 – 100 ngàn đồng đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân viên. Phạt tiền từ 100-200 ngàn đồng đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy, các loại xe tương tự môtô, xe gắn máy dừng xe, đỗ xe trong phạm vi đường ngang, cầu chung; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường. Phạt tiền từ 200 - 400 ngàn đồng đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy, các loại xe tương tự môtô, xe gắn máy vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân viên.

Phạt tiền từ 400 - 600 ngàn đồng đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng dừng xe, đỗ xe trong phạm vi đường ngang, cầu chung; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên.

Phạt tiền từ 600 – 800 ngàn đồng đối với một trong các hành vi: Người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; Người điều khiển xe ôtô, các loại xe tương tự xe ôtô dừng xe, đỗ xe trong phạm vi đường ngang, cầu chung; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung. Phạt tiền từ 800 ngàn đến 1,2 triệu đồng đối với người điều khiển xe ôtô, các loại xe tương tự xe ôtô vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân viên.

Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện vi phạm một trong các hành vi: Điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng cần chắn, giàn chắn; Điều khiển xe bánh xích, xe lu bánh sắt, các phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ giới hạn đi qua đường ngang mà không thông báo cho đơn vị quản lý đường ngang, không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của đơn vị quản lý đường ngang.

Ngoài hình thức xử phạt, một số vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

PV