Trả lời: Khoản 4 Điều 26 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định: Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70km/h không được đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Căn cứ điểm e khoản 4 Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định về xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ thì hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc (trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc) sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP, nếu người nào thực hiện hành vi nêu trên mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Căn cứ điểm e khoản 4 Điều 8 Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định về xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ thì hành vi đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Thạc sỹ, luật sư Quản Văn Minh (Công ty Luật Số 5 – Quốc gia)