Về nội dung đơn của ông Sắc, UBND huyện Yên Bình trả lời như sau: Thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình là một trong những thôn có nhiều hộ dân tái định cư từ vùng lòng hồ khi làm thủy điện Thác Bà, cơ sở hạ tầng của thôn còn nhiều khó khăn. Trong những năm gần đây, UBND tỉnh Yên Bái đã có phương án đầu tư xây dựng đường nối từ QL70 đi Hồng Bàng.

Đến ngày 23/5/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Đại Đồng-Hồng Bàng huyện Yên Bình thuộc dự án đầu tư phần vốn bổ sung dự án giao thông nông thôn 3. Với mục tiêu nhằm đảm bảo giao thông, hạn chế sự xuống cấp và cải thiện năng lực khai thác của các tuyến đường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong vùng dự án. Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn tỉnh Yên Bái theo quy hoạch

Ban PL-BĐ