Tuy nhiên các cán bộ Chi cục Thuế chưa kịp xây dựng nhà ở thì đã bị các cá nhân: Phan Viết Phúc, Phan Viết Hùng, Phan Viết Tùng, Phan Viết Phước, Phan Viết Dũng ngang nhiên chiếm dụng đất và xây dựng nhà ở trái phép trên diện tích đất trên. Nhiều lần các cá nhân được cấp đất ở đây gửi đơn khiếu kiện, nhưng các cơ quan chức năng đều chuyển đơn đến UBND huyện Chư Sê để xử lý theo thẩm quyền.

Sự việc đã hơn 4 năm nay nhưng UBND huyện Chư Sê vẫn chưa có biện pháp xử lý (?). Chúng tôi đề nghị UBND huyện Chư Sê - Gia Lai nhanh chóng giải quyết khiếu nại của công dân theo đúng quy định, tránh tình trạng dây dưa kéo dài, dẫn đến khiếu kiện vượt cấp

Ban PL-BĐ