Trước đó Báo CAND có phản ánh việc doanh nghiệp Tiến Thành, trụ sở tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên đã “Mượn cớ phục hồi môi trường xẻ thịt núi đá”. Cụ thể từ cuối tháng 10-2017 đến nay, doanh nghiệp đã lợi dụng việc phục hồi môi trường, đem bán hàng chục nghìn khối đá mà không gặp bất kỳ trở lại nào từ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng…

Hình ảnh lợi dụng phục hồi môi trường nổ mìn khai thác đá do phóng viên ghi lại.

Đến khi nhận được thông tin từ phóng viên cung cấp, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo kiểm tra, phát hiện khoảng 100m3 đá khai thác trái phép của doanh nghiệp này được tập kết ra khu vực gần đó chờ tiêu thụ. Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu các đối tượng khai thác trái phép đưa phương tiện bốc xúc ra khỏi khu vực mỏ.

Phòng TNMT huyện Thủy Nguyên sau đó đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định xử phạt và tịch thu toàn bộ khối lượng đá mà đơn vị khai thác, vận chuyển, tập kết tại vị trí cách đó gần 1km. Đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Vật tư Tiến Thành chấm dứt hoạt động khai thác đá trái phép tại đây và nhanh chóng hoàn trả vị trí cũ.

V.Huy