Cách đây gần hai năm, Trạm BOT Bàn Thạch đặt tại km 1350+150 QL1A ở thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên). Đây là một trong hai trạm thu phí đường bộ do Công ty cổ phần Đầu tư (CPĐT) Đèo Cả vận hành để hoàn vốn cho dự án hầm đường bộ Đèo Cả nối liền hai tỉnh Phú Yên – Khánh Hòa. 

Đến ngày 14-12-2016, Trạm BOT Bàn Thạch di dời về km 1298+150 QL1A ở thôn Bình Chính, xã An Dân, huyện Tuy An để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 70km đến Trạm BOT Ninh An tại 1425+200 QL1A ở xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Đầu năm 2018, Trạm BOT Bàn Thạch đổi tên thành Trạm BOT An Dân, Trạm BOT Ninh An đổi tên thành Trạm BOT Ninh Lộc.

Ngày 21-4-2016, UBND huyện Tuy An quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng trên diện tích 19.882m² đất xây dựng Trạm BOT An Dân. 

Trạm BOT An Dân

Trong đó, phần kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư gần 1,4 tỷ đồng và kinh phí di dời đường dây tải điện, viễn thông hơn 1,2 tỷ đồng. Thế nhưng sau gần hai năm vận hành Trạm BOT An Dân cho đến nay, các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ tại công trình này vẫn còn “treo nợ” trên giấy vì các cơ quan liên quan đùn đẩy trách nhiệm giải quyết.

Ngày 3-9, trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Xuân Khiêm – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất (PTQĐ) huyện Tuy An cho biết, cách đây hơn hai năm, ngày 20-6-2016, Trung tâm đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư - Công ty CPĐT Đèo Cả, bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi xây dựng Trạm BOT An Dân, nhưng doanh nghiệp này chỉ dẫn liên hệ Ban QLDA 85 (Bộ GTVT). 

Tại văn bản ngày 26-12-2016, Ban QLDA 85 cho rằng diện tích đất thu hồi cho nhà điều hành Trạm BOT An Dân lên tới 4.794m² là vượt mức cho phép 4.194m² so với quy định của Bộ GTVT (không vượt quá 600m²) nên đề nghị UBND huyện Tuy An tách riêng kinh phí bồi thường, hỗ trợ... 

Trong khi đó theo biên bản giao mốc thực địa cho Công ty CPĐT Đèo Cả và hồ sơ đo đạc chỉnh lý địa chính được Sở TN-MT xác nhận, tổng diện tích đất Trạm BOT An Dân sử dụng 19.882m², được UBND huyện Tuy An quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất từ ngày 14-7-2016 và đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Hơn một năm sau, ngày 7-12-2017, Trung tâm PTQĐ huyện Tuy An tiếp tục đề nghị bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ. 

Trong văn bản trả lời ngày 14-12-2017, Ban QLDA 85 cho biết: “Tiểu dự án GPMB hầm Đèo Cả do Trung tâm PTQĐ huyện Đông Hòa làm chủ đầu tư, trong năm 2017 đã được bố trí 5,994 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Ban QLDA 85 đề nghị Trung tâm PTQĐ huyện Tuy An làm việc với UBND tỉnh Phú Yên, Trung tâm PTQĐ huyện Đông Hòa và Kho bạc Nhà nước Phú Yên để giải ngân khối lượng công việc bồi thường, GPMB công trình Trạm BOT An Dân”.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên, lãnh đạo Sở TN-MT kiểm tra và được biết trong số 5,994 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho UBND huyện Đông Hòa theo kế hoạch, trong năm 2017, Kho bạc Nhà nước Phú Yên đã giải ngân hơn 1,246 tỷ đồng, phần còn lại hơn 4,747 tỷ đồng, trong khi dự toán kinh phí cho các hạng mục còn lại của dự án hầm đường bộ Đèo Cả là 5,650 tỷ đồng, nên không còn nguồn vốn để chuyển cho UBND huyện Tuy An chi trả các khoản bồi thường, hỗ trợ tại công trình Trạm BOT An Dân theo đề nghị của Ban QLDA 85. 

Theo đó, ngày 11-4-2018, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản trao đổi lại thông tin nêu trên, đồng thời đề nghị Ban QLDA 85 (Bộ GTVT) bố trí nguồn tiền hơn 2,6 tỷ đồng cho UBND huyện Tuy An chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Không hiểu vì sao từ đó đến nay đã hơn 4 tháng trôi qua, UBND tỉnh Phú Yên vẫn chưa nhận được phản hồi từ Ban QLDA 85?

Trong khi nguồn tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa chi trả nhưng ngày 15-6-2018, Ban QLDA 85 lại có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo UBND huyện Đông Hòa, Tuy An gửi hồ sơ quyết toán tiểu dự án GPMB và tái định cư của hạng mục đầu tư xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả cho Ban QLDA 85 trước ngày 25-6-2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT (?).

Được biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CPĐT Đèo Cả xây dựng và vận hành Trạm BOT An Dân đúng tiến độ, trong năm 2016, Trung tâm PTQĐ huyện Tuy An đã phải tạm mượn 650 triệu đồng của Công ty CP Hồng Phúc - đơn vị thi công GPMB Trạm BOT An Dân, để chi trả một phần cho người dân. 

Đến nay vẫn còn treo nợ tiền bồi thường, hỗ trợ của người dân hơn 154 triệu đồng, nợ tiền đơn vị đảm nhiệm di dời đường dây tải điện và viễn thông hơn 1,2 tỷ đồng. Chưa biết đến khi nào Ban QLDA 85 mới bố trí nguồn tiền để Trung tâm PTQĐ huyện Tuy An thanh toán dứt điểm khoản nợ dây dưa này?

HỮU TOÀN