Trả lời: Theo quy định tại Điều 166 Bộ luật Hình sự thì người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái phép có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng và đã sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát; để thực hiện tội phạm khác; quỹ trái phép có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười năm: Quỹ trái phép có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng; gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Phạm tội trong trường hợp quỹ trái phép có giá trị từ một tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Theo quy định tại điều luật nói trên, anh trai chị cùng một số người trong Ban lãnh đạo doanh nghiệp đã lập quỹ trái phép số tiền hơn 600 triệu đồng nên thuộc vào trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 166 Bộ luật Hình sự (với mức hình phạt tù từ 6 năm đến 10 năm). Khi xét xử, Tòa án sẽ xem xét những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để áp dụng hình phạt phù hợp đối với vai trò của từng người

Công ty Luật Hồng Hà (Hà Nội)