Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định số 1368/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020.

Theo đó, điều chỉnh giảm 1 cuộc thanh tra thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, khai thác quỹ đất, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Ninh.

Gói thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động tại tỉnh Quảng Nam đang trong giai đoạn thanh tra đột xuất.

Bổ sung 1 cuộc thanh tra thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Chánh Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt và Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra này; chỉ đạo công tác thanh tra trong toàn ngành thanh tra tỉnh và theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

Liên quan đến việc thanh tra đột xuất gói thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động, như Báo CAND đã phản ánh, ngày 20/5 vừa qua, ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, đã ký quyết định gia hạn thời gian thanh tra của Đoàn thanh tra thêm 10 ngày làm việc kể từ ngày 21/5.
Ngọc Thi