Qua thực hiện thí điểm, Tổng cục cũng đã yêu cầu hai Sở GTVT Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chuẩn bị máy móc, đường truyền, nhân lực để thực hiện thí điểm vào quý I năm 2015.

Được biết, dịch vụ đổi GPLX qua mạng Tổng cục Đường bộ mới chỉ thực hiện thí điểm đối với những hồ sơ có dữ liệu của Tổng cục, được người dân đánh giá cao. Việc làm này giúp tiết kiệm thời gian đi lại, sau khi đăng ký thành công, người có nhu cầu đổi sẽ nhận được mã hẹn. Sau đó đến nộp mã hẹn và sau hai giờ sẽ nhận được GPLX mới.

T. Huyền