Sáng 16-9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký ban hành thông báo số 3304/TB-TTKQH về kết luận ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại chuyến thăm, làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 17-8.

Theo đó, nhiều đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Chủ tịch Quốc hội ủng hộ và chỉ đạo Chính phủ, các Bộ, ngành xem xét giải quyết.

Liên quan đến việc bố trí vốn cho dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khi vực 1 di tích Kinh thành Huế, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các chương trình, dự án quan trọng, cấp bách của địa phương, trong đó dự kiến bố trí cho dự án này 500 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, động viên các hộ dân ở khu vực 1 Kinh thành Huế sau khi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 17-8.

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thảo luận thống nhất giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các Bộ, ngành, địa phương dựa trên nguyên tắc được nêu tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đôn đốc Bộ KH&ĐT khẩn trương tham mưu trình Chính phủ bố trí ít nhất 500 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế. Đồng thời, lưu ý tiếp tục bố trí vốn cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới nhằm bảo đảm hoàn thành dự án trong nhiệm kỳ tới.

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ di dời 4.201 hộ dân đến các khu TĐC để thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ Kinh thành Huế.

Về đề nghị bố trí sử dụng các nguồn vốn còn dư khác của ngân sách Trung ương như nguồn thu vượt, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách Trung ương, nguồn dự phòng ngân sách trung ương hàng năm… để thực hiện dự án, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ xem xét, có phương án cân đối bố trí để đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện đề án. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quan tâm chỉ đạo Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội lưu ý kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế khi thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương, hoặc trong quá trình xây dựng dự toán năm 2020 của tỉnh để bổ sung cho dự án.

Liên quan đến kiến nghị có cơ chế hỗ trợ có mục tiêu giai đoạn 2021-2025 để phục hồi, tôn tạo các hạng mục di tích Cố đô Huế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất cụ thể với Chính phủ để có phương án cân đối nguồn vốn, tổng hợp trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Khoảng 500 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sẽ được bố trí cho dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khi vực 1 Kinh thành Huế.

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, để triển khai thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ Kinh thành Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành di dời 4.201 hộ dân đến các khu tái định cư (TĐC) với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 2.735 tỷ đồng, xây dựng khu TĐC 1.362 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2019 đến 2025. 

Để thực hiện công tác di dời dân cư, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng khung chính sách bồi thường hỗ trợ và TĐC các hộ dân ở khu vực 1 Kinh thành Huế và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, giai đoạn năm 2019 sẽ giải tỏa người dân ở khu vực Thượng thành với hơn 500 hộ dân. 

Năm 2020 tiếp tục giải tỏa khu vực Eo Bầu, năm 2021 giải tỏa khu vực Hộ Thành Hào, tuyến phòng lộ. Giai đoạn 2022 đến 2025 sẽ giải tỏa khu vực hồ Tịnh Tâm, Học Hải, đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, Trấn Bình Đài và khu vực Mang Cá. 

Việc di dời giải tỏa các hộ dân ra khỏi khu vực 1 Kinh thành Huế để thực hiện dự án đang được chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt và được người dân đồng tình ủng hộ cao.


Anh Khoa