Cũng theo ông Cương, Quyết định 254 được ban hành từ 2006, trong khi hiện nay quan hệ thương mại biên giới đã có nhiều thay đổi, nhiều ý kiến cho rằng, buôn lậu đã được tiếp tay nhờ quy định này, do đó, từ năm 2012, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công thương xây dựng quyết định thay thế quyết định trên. Tuy nhiên, qua quá trình xin ý kiến các bộ, ngành, các tỉnh biên giới, các hiệp hội, có rất nhiều ý kiến khác nhau, quan trọng nhất là giải quyết mâu thuẫn giữa việc đảm bảo công tác chống buôn lậu và giải quyết đời sống cho cư dân khu vực này.

V.H.