Về niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa, Nghị định quy định, tàu chở hàng nguy hiểm, chở dầu, chở xô khí hóa lỏng  không quá 30 năm đối với vỏ kim loại, chất dẻo cốt sợi thủy tinh, xi măng lưới thép, bê tông cốt thép và không quá 25 năm đối với vỏ gỗ. Tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, khách sạn nổi, nhà hàng nổi không quá 35 năm với vỏ kim loại, chất dẻo cốt sợi thủy tinh, xi măng lưới thép, bê tông cốt thép; không quá 20 năm với vỏ gỗ. Tàu khách không phải là tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, khách sạn nổi, nhà hàng nổi, tàu cao tốc, tàu đệm khí, không quá 30 năm với vỏ kim loại, chất dẻo cốt sợi thủy tinh, xi măng lưới thép, bê tông cốt thép; không quá 25 năm với vỏ gỗ. Tàu cao tốc chở khách: không quá 20 năm. Tàu đệm khí: không quá 18 năm. Trong một số trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Nghị định cũng quy định tuổi của phương tiện thủy được phép nhập khẩu đối với tàu khách và tàu chở người không quá 10 năm, đối với các phương tiện thủy khác không quá 15 năm. Không được phép nhập khẩu tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi vỏ gỗ và các phương tiện thủy không đủ căn cứ xác định được năm đóng phương tiện. Nghị định có hiệu lực từ 1/1/2015

P.V.