Dư luận tại tỉnh Quảng Nam đang xôn xao về nghi vấn giá thành của Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động do Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đề xuất trang bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhằm giúp việc xét nghiệm sinh học phân tử, phát hiện SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm từ các đối tượng nhiễm và nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn giá thực tế.

Vậy hệ thống xét nghiệm này xuất xứ từ nước nào? Có giá thành được phê duyệt là bao nhiêu?

Theo tài liệu chúng tôi có được, căn cứ pháp luật hiện hành, theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 394/TTr-SYT ngày 13/3, Sở Tài chính tại Báo cáo số 83/BC-STC ngày 19/3, ngày 24/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về việc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam điều khiển Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động. Ảnh: T.A

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2020 cho Sở Y tế số tiền 7,56 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách giao năm 2020 cho Sở Y tế để mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động, với các nội dung như: Tên gói thầu: Mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động; giá gói thầu:  7,56 tỷ đồng.

Giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí nghiệm thu, bốc xếp, vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng; đảm bảo đúng tính năng kỹ thuật theo Phụ lục đính kèm.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn; cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sở Y tế Quảng Nam; phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ; hình thức hợp đồng: Trọn gói…

Theo Phụ lục kèm theo quyết định phê duyệt, Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động tại Quảng Nam gồm máy tách chiết DNA/RNA tự động (hãng sản xuất Qiagen, xuất xứ Thụy Sĩ); máy chia mẫu tự động (hãng sản xuất Qiagen, xuất xứ Thụy Sĩ); máy Real - time PCR (hãng sản xuất Qiagen, xuất xứ Malaysia); một số thiết bị phụ trợ mua tại Việt Nam có xuất xứ Trung Quốc…

Sau đó, Hệ thống xét nghiệm này được đưa về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam lắp ráp nhằm phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4 đến nay.

Tối 24/4, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã có văn bản giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo bằng văn bản cho UBND tỉnh Quảng Nam trước ngày 3/5 về việc mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động của Sở Y tế.

Sau ngày 3/5, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ nghe báo cáo cụ thể, trường hợp cần thiết sẽ giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra toàn bộ việc mua sắm này.
Ngọc Thi