Một trong số những mỏ cung cấp đất là khu dự án trang trại kết hợp nông lâm Thảo Hà Viên tại Khe Đon, thuộc thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy. 

Tìm hiểu được biết, ngày 25-12-2014, UBND thị xã Hương Thủy có quyết định cho bà Dương Nữ Hà My (trú đường Phan Đình Phùng, TP Huế) thuê đất để xây dựng trang trại. 

Đến ngày 7-2-2018, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép bà My khai thác, vận chuyển đất dôi dư ra khỏi khu vực dự án trang trại bằng phương pháp lộ thiên. 

Theo đó, diện tích được cấp phép khai thác, vận chuyển là 2,1ha; độ sâu đào trung bình 1,2m tính từ bề mặt địa hình; khối lượng đất dư thừa 25.200m³ làm vật liệu san lấp và khai thác đến thời hạn ngày 30-11-2018.

Hoạt động khai thác đất rầm rộ tại dự án trang trại Thảo Hà Viên.

Đáng chú ý, tại điều 2 của quyết định trên nêu rõ, bà My phải có trách nhiệm nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản và các khoản phí hiện hành. 

Trước khi khai thác phải báo với Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế, chính quyền địa phương để kiểm tra thực địa, xác định tọa độ, mặt bằng, cắm mốc phạm vi được phép khai thác. 

Thế nhưng, chưa thông qua chính quyền địa phương và cơ quan liên quan, chủ đầu tư dự án trang trại Thảo Hà Viên lại hợp đồng với doanh nghiệp Lộc Phú ở thị xã Hương Thủy để khai thác, vận chuyển đất ra khỏi dự án đem bán. Bình quân mỗi ngày, có hàng trăm lượt xe tải ra vào khu đất thuộc dự án trang trại trên để nhận chở đất.

Theo ông Phan Bồng, Phó trưởng Phòng TN&MT thị xã Hương Thủy, dù đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép và đi vào hoạt động khai thác đất suốt một thời gian, song đến nay, chủ đầu tư dự án trang trại Thảo Hà Viên vẫn chưa phối hợp với đơn vị và chính quyền địa phương kiểm tra thực địa, xác định tọa độ, cắm mốc giới phạm vi khu vực khai thác; chưa cung cấp bất kỳ thủ tục, hồ sơ liên quan nào ngoài quyết định cho phép khai thác đất dôi dư từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Hiện Phòng TN&MT thị xã Hương Thủy đã gửi giấy mời thông báo chủ đầu tư dự án trang trại đến làm việc, đồng thời tham mưu UBND thị xã Hương Thủy lập đoàn kiểm tra khu vực dự án trang trại này, nếu phát hiện sai phạm sẽ kiên quyết xử lý đúng theo quy định pháp luật... 

Anh Khoa