Ông Quý cho rằng, việc cải cách thủ tục hành chính, giảm thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập DN… là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu về cải cách thủ tục hành chính của UBND TP Hà Nội trong năm 2015 theo văn bản chỉ đạo số 100039/UBND – KHĐT ngày 23/12/2014.

Phan Đức