1/ Họ và tên đối tượng: Trần Phước Trung

SN 1956; nơi ĐKTT: ấp Phước An, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; chỗ ở trước khi trốn: ấp Phước An, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; bố là Trần Văn Truyện, mẹ là Huỳnh Thị An; can tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Quyết định truy nã số: 05; ngày 24-8-2003; đơn vị ra quyết định: Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi cách 1,5cm dưới sau mép trái.

2/ Họ và tên đối tượng: Nguyễn Quốc Hùng

SN 1983, nơi ĐKTT: ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; chỗ ở trước khi trốn: ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; bố là Nguyễn Thái Sơn, mẹ là Trần Thị Thanh Vân. Can tội: Trộm cắp tài sản; Quyết định truy nã số: 03, ngày 5-2-2001; đơn vị ra quyết định: Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi cách 3cm dưới sau đuôi mắt trái