1/ Họ và tên đối tượng: Phạm Thị Dung

SN 1966, nơi ĐKTT: Ninh Khanh, Hoa Lư, Ninh Bình; chỗ ở trước khi trốn: Ninh Khanh, Hoa Lư, Ninh Bình; bố là Phạm Khắc Dy, mẹ là Đinh Thị Quy. Can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Quyết định truy nã số: 34, ngày 30/7/1993; đơn vị ra quyết định: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình.

2/ Họ và tên đối tượng: Nguyễn Quốc Nam

SN 1990; nơi ĐKTT: Thôn Dưỡng 2, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình; chỗ ở trước khi trốn: Thôn Dưỡng 2, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình; bố là Nguyễn Quốc Cộng, mẹ là Trần Thị Hương; can tội: Cướp tài sản; Quyết định truy nã số: 01; ngày tháng năm ra quyết định: 25/3/2010; đơn vị ra quyết định: Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Ninh Bình. Đặc điểm nhân dạng: Nốt ruồi cách 1cm dưới đuôi mắt phải