Theo đó, phạt tiền từ 40 đến 100 triệu đồng đối với hành vi thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi thông báo tuyển sinh bằng bất cứ hình thức nào khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng hoặc đình chỉ hoạt động đào tạo từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp không đúng thời gian đào tạo hoặc hình thức đào tạo đối với chương trình giáo dục nghề nghiệp với nước ngoài...

Ngoài ra, hành vi buộc thôi học không đúng quy định cũng bị phạt từ 1 đến 10 triệu đồng tùy theo số lượng người bị buộc thôi học. Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2015.

H.T.