Cụ thể là tại quyết định xử phạt VPHC số 141/QĐ-XPVPHC ngày 3-10-2018 xử phạt anh Nguyễn Tấn Hoàng về hành vi sử dụng trái phép lề phố để xây, đặt bục bệ gây cản trở giao thông chỉ ghi năm sinh 1978 mà không có địa chỉ thường trú, tạm trú của người vi phạm, trong phần đầu quyết định không hề đề cập đến biên bản vi phạm hành chính là một trong những căn cứ pháp lý bắt buộc phải nêu rõ theo quy định tại mục 1, điều 68 Luật xử lý VPHC 2012; trong quyết định cũng không nêu rõ biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 1, điều 28 Luật xử lý VPHC 2012.

Hơn nữa là hình thức xử phạt chính ghi bằng số là 2.000.000 đồng, nhưng ở mục ghi bằng chữ lại thành 2.500.000 đồng.

Quyết định xử phạt VPHC của Chủ tịch UBND phường 7 thiếu căn cứ pháp lý và hình thức xử phạt bằng tiền bị “biến hóa” khác nhau.

Anh Nguyễn Tấn Hoàng cho biết: “Tại cơ sở lưu trú của tôi chưa hề đặt bục, bệ gây cản trở giao thông; thậm chí chưa bị lập biên bản vi phạm hành chính nên tôi thật bất ngờ khi nhận được quyết định xử phạt VPHC của Chủ tịch UBND phường 7 ghi năm sinh không đúng, thiếu căn cứ pháp lý....”

PV Báo CAND đã liên lạc với ông Lý Công Nguyên – Chủ tịch UBND phường 7 vào chiều 12-10 thì ông Nguyên cho biết chưa nhận được đơn khiếu nại của đương sự và sẽ kiểm tra lại vụ việc.


Hữu Toàn