Liên quan đến vụ Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), mua thuốc, hóa chất, vật tư… vượt quỹ hàng tỷ đồng, Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu đã kiến nghị UBND huyện Vĩnh Lợi, về mặt hành chính chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban giám đốc TTYT huyện liên quan đến công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tài chính và đấu thầu mua thuốc điều trị, hóa chất, vật tư y tế có một số hạn chế, thiếu sót.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với Ban giám đốc Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng (theo giai đoạn phụ trách) trong việc quản lý điều hành dự án chưa chặt chẽ để xảy ra hạn chế, thiếu sót như kết luận đã nêu (nếu chưa xử lý trách nhiệm theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước). 

TTYT huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), nơi phát hiện một số sai phạm về tài chính thời gian qua (ảnh CTV).

Đối với TTYT huyện Vĩnh Lợi, kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân bộ phận tài chính kế toán, trách nhiệm chính là kế toán trưởng và Trưởng khoa Dược liên quan đến hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tài chính và theo dõi việc nhập, xuất thuốc, hóa chất, vật tư y tế từ năm 2013 - 2017. 

Riêng BQLDA đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi, nghiêm túc rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan được phân công, giao trách nhiệm quản lý DA chưa chặt chẽ để xảy ra hạn chế, thiếu sót như kết luận Kiểm toán đã nêu.

Về mặt kinh tế, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị, TTYT huyện có trách nhiệm thu hồi, nộp các khoản vi phạm với tổng số tiền trên 237 triệu đồng về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 

Cụ thể, chi phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng chưa đúng quy định hơn 11,2 triệu đồng; truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng chưa kê khai, đăng nộp hơn 15,5 triệu đồng; chi hỗ trợ cán bộ, viên chức tham quan du lịch, thu nhập tăng thêm, mua quà sai chế độ tài chính hơn 134,4 triệu đồng; cho thuê bãi giữ xe chưa thực hiện đầy đủ vào sổ sách kế toán theo quy định với số tiền 39,6 triệu đồng; chênh lệch giá thuốc điều trị, hóa chất, vật tư y tế hơn 36,3 triệu đồng.

Đồng thời, TTYT huyện có trách nhiệm trích nộp cải cách tiền lương với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; thu hồi khoản chi thu nhập tăng thêm hơn 44,3 triệu đồng nộp vào tài khoản của đơn vị và hạch toán các khoản thu, chi nguồn sự nghiệp vào sổ sách kế toán theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

Như Báo CAND đã đưa tin, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã có thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng tài chính, mua sắm công tại TTYT huyện Vĩnh Lợi giai đoạn 2013 - 2017 và đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lợi. 

Theo đó, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu xác định, công tác quản lý, sử dụng thu, chi tài chính của TTYT huyện Vĩnh Lợi còn một số khoản chi chưa đảm bảo theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức và mở sổ theo dõi các nguồn kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. 

Đặc biệt, trong công tác quản lý đầu tư dự án xây dựng BVĐK huyện Vĩnh Lợi có sai sót trong khối lượng, đơn giá, mã hiệu định mức và một số nội dung sai khác với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng (đã thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước).

Đ.Văn