Qua điều tra xác định, mặc dù không được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng Trịnh Kim Hùng vẫn thuê người khoanh vùng, chặt phá cây tại khoảnh 1, tiểu khu 15 thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang; đồng thời thuê xe múc đất cải tạo mặt bằng nhằm mục đích làm trang trại chăn nuôi.

Qua khám nghiệm hiện trường xác định tổng diện tích rừng phòng hộ bị chặt phá là 5,3ha; sơ bộ tổng giá trị thiệt hại về lâm sản và môi trường là 1,922 tỷ đồng.

Viết Nam