- Bà Lù Thị Lan ở xã Cộng Hoà, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo Phiếu chuyển đơn số 149/PL- BĐ.

- Ông Nguyễn Gia Thanh ở xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đơn được chuyển đến Trưởng Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo Phiếu chuyển đơn số 150/PL- BĐ.

- Bà Nguyễn Thị Vui và một số hộ dân ở tổ 8, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 152/PL- BĐ.

- Ông Lê Văn Nhung ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo Phiếu chuyển đơn số 155/PL- BĐ.

- Ông Trần Thế Xương ở Hoà Hưng, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 156/PL- BĐ.

- Bà Nghiêm Thị Luận ở xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh theo Phiếu chuyển đơn số 159/PL- BĐ.

- Ông Phạm Văn Thọ ở xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang theo Phiếu chuyển đơn số 160/PL- BĐ.

- Ông Giang Lê Truy và một số người dân ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đơn được chuyển đến Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên theo Phiếu chuyển đơn số 161/PL- BĐ.

Ban PL- BĐ