- Bà Lưu Thị Mỵ ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đơn được chuyển đến Trưởng Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 26/PL- BĐ.

- Bà Hồ Thị Huệ ở tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, đơn được chuyển đến Trưởng Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi theo Phiếu chuyển đơn số 27/PL- BĐ.

- Ông Phạm Đức Toàn ở xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, theo Phiếu chuyển đơn số 28/PL- BĐ.

- Ông Đỗ Văn Để ở Xuân Mai 2, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đơn được chuyển đến Trưởng Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo Phiếu chuyển đơn số 30/PL- BĐ.

- Bà Nghiêm Thị Luận ở xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo Phiếu chuyển đơn số 31/PL- BĐ.

- Ông Phan Chí Lộc ở số 1, kiệt 136, đường 9, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đơn được chuyển đến Viện trưởng VKSND tối cao theo Phiếu chuyển đơn số 32/PL- BĐ.

- Ông Lê Hoài Việt ở số 105/35, Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, đơn được chuyển đến Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai theo Phiếu chuyển đơn số 35/PL- BĐ.

- Ông Vương Văn Khánh ở số 10, phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chánh án TAND quận Hà Đông, Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 36/PL- BĐ.

Ban PL- BĐ