Đồng thời, rà soát, thống kê, phân loại các tụ điểm họp chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn, để lập kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu thực hiện giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm từ nay đến cuối năm 2015, báo cáo UBND TP trước ngày 15/4.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng nhắc nhở: Khi thực hiện giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân ủng hộ…

C.L.