Người dân thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội có đơn đề nghị xem xét lại việc đền bù đất cho dân khi mở rộng đường vào khu du lịch Đền Sóc, huyện Sóc Sơn.

UBND huyện Sóc Sơn trả lời: Thực hiện Quyết định số 8457/QĐ-UB ngày 29/11/2004 của UBND TP Hà Nội về việc thu hồi 153.731m2 đất tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn giao cho Ban Quản lý dự án Sở Du lịch Hà Nội để xây dựng đường giao thông tại Khu Du lịch văn hoá nghỉ ngơi cuối tuần Đền Sóc, UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo Hội đồng GPMB dự án, UBND xã Phù Linh phối hợp và Ban Quản lý Dự án Sở Du lịch Hà Nội triển khai công tác GPMB và thi công dự án.

Đến nay, công tác GPMB đã đạt khoảng 90% tổng mặt bằng phần bàn giao. Tồn tại lại chủ yếu là đất thổ cư của người dân thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn. Về việc giải quyết đơn thư đối với người dân thôn Vệ Linh không đồng ý ký hồ sơ địa chính bản đồ 1993 làm căn cứ bồi thường, UBND huyện đã làm văn bản báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền của thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên - Môi trường và Ban Chỉ đạo GPMB đã có công văn hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn lập phương án bồi thường. UBND huyện Sóc Sơn và UBND xã Phù Linh đã họp tiếp xúc trả lời kiến nghị của dân nhiều lần và đã được sự đồng tình của nhân dân xã Phù Linh với phương án giải quyết của UBND huyện

Ban PL - BĐ