Công an huyện Mỹ Đức trả lời: Qua xác minh ông Ngọc và vợ có đến nhà nhờ ông Bằng vay 100.000.000 đồng, lãi suất 1,2%/tháng, thời hạn vay từ 10/3/2009 đến 10/10/2009 đến nay vẫn chưa trả, khi ông Bằng đến đòi thì ông Ngọc khất nợ. Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của ông Bằng, Công an huyện Mỹ Đức xét thấy không có dấu hiệu tội phạm hình sự và đã có thông báo để ông Bằng gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Ông Bằng còn tố cáo Công ty cổ phần Xây dựng và Du lịch Chùa Hương Long Ngọc còn có hành vi trốn thuế. Công an huyện Mỹ Đức cũng đã kiểm tra tại cơ quan thuế huyện Mỹ Đức và hiện đang tiếp tục xác minh

Ban PL-BĐ