Theo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, qua nghiên cứu và theo dõi những ngày gần đây, Sở Nội vụ nhận thấy việc tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định, cấp phép xây dựng đối với những công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ theo công văn 4820/SXD-CPXD của Sở Xây dựng thành phố tạo dư luận ảnh hưởng không tốt đến công tác cải cách hành chính của thành phố.

 Đà Nẵng đề nghị thu hồi công văn “Tạm dừng cấp phép chuyển đổi nhà ở sang thương mại dịch vụ vì tạo dư luận ảnh hưởng không tốt đến công tác cải cách hành chính của thành phố.

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho rằng, tại công văn số 4820/SXD-CPXD về việc liên quan đến chuyển đổi công năng sang công trình khác nhà ở, Sở Xây dựng viện dẫn công văn số 3429/UBND-QLDT ngày 19/6 của UBND TP làm căn cứ để dừng cấp phép.

“Tuy nhiên, công văn số 3429 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ giao cho Sở Xây dựng chủ trì, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan để tham mưu, báo cáo UBND TP, không có nội dung dừng cấp phép”.  Vì những lý do trên, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã đề nghị Sở Xây dựng TP thu hồi công văn số 4820, thực hiện đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.


Công văn của Sở Xây dựng thành phố ngày 19/6 về việc tạm dừng thẩm định, cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ. 

Trước đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có công văn số 4820 gửi UBND các quận huyện, các chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng cho biết, từ ngày 19/6, Sở Xây dựng tạm dừng việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định - cấp phép xây dựng đối với những công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ và công trình cải tạo chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang thương mại dịch vụ…

Hoài Thu