Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND huyện đã thông tin với các cơ quan báo chí về quan điểm chỉ đạo của tỉnh và huyện về quá trình vận động các hộ dân kinh doanh chợ Trung tâm Hải Hà cũ về chợ mới. Theo đó, đến 00h ngày 23/1, đã có 502 điểm kinh doanh cố định đã đăng ký và bàn giao mặt bằng cho huyện. Hiện nay chỉ còn 63 điểm kinh doanh cố định đã di chuyển một phần hàng hóa và chưa bàn giao mặt bằng cho huyện. Từ nay đến thời điểm công bố quyết định cưỡng chế, huyện tiếp tục tuyên truyền vận động các tiểu thương thực hiện việc di chuyển hết hàng hóa và bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối thoại với các hộ kinh doanh tại chợ Hải Hà cũ.

Từ 00h ngày 23/1, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành rào tôn kín quanh khu vực mặt bằng và kiểm soát các cổng ra vào chợ cũ để tránh việc các hộ quay trở lại án ngữ gây khó khă cho công việc tiếp theo.

Việc di chuyển chợ Hải Hà cũ sang mới là vấn đề nổi cộm tại Quảng Ninh trong suốt thời gian qua do quá trình triển khai có nhiều sai phạm. và đã được cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh. Chính quyền các cấp cũng đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hộ bất tuân di chuyển, 63 điểm kinh doanh còn lại là vướng mắc cuối cùng trước khi phá bỏ chợ cũ, khánh thành chợ mới.

L.M.T.