Chỗ ở trước khi trốn: Đội 5, thôn Hòa Xá, xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Họ tên cha: Nguyễn Văn Bí; họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tiểu.

Trốn ngày 18/2/2011, tại thôn Hòa Xá, Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội. Bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an (P6-C47). Số điện thoại: 06945187.

Ảnh Nguyễn Đình Thiêm và Vũ Thị Châm.

Truy nã đối với: Vũ Thị Châm, nữ; SN 1974, tại Hà Nội; nơi đăng ký HKTT: Thôn Dương Kệ, xã Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội.

Chỗ ở trước khi trốn: Thôn Dương Kệ, xã Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh.

Họ tên cha: Vũ Đức Bảng; họ tên mẹ: Khuất Thị Bảy.

Trốn ngày 18/2/2011, tại thôn Dương Kệ, Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội. Bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho cơ quan CSĐT - Bộ Công an (P6-C47). Số điện thoại: 06945187