Như Báo CAND đã phản ánh, việc thực hiện dự án Tây Hùng Vương ngay từ đầu đã có những sai phạm, xuất phát từ những điểm chưa đúng với quy định của pháp luật của Quyết định 715 do UBND TP Đông Hà ban hành ngày 4/7/2012. Khi bắt tay vào thực hiện quyết định này, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) TP Đông Hà đã có những sai phạm nghiêm trọng, nhưng không bị xử lý…

Qua điều tra, đến nay cơ quan chức năng đã phát hiện thêm nhiều sai phạm khác liên quan đến nhiều đối tượng. Cụ thể, khi Trung tâm PTQĐ TP Đông Hà tiến hành tổ chức đo đạc địa chính, kiểm kê đất bị thu hồi giải phóng mặt bằng, thì ông Đặng Trọng Vân (nguyên Trưởng Phòng TN&MT TP Đông Hà) đặt vấn đề với lãnh đạo trung tâm này xin nhận thực hiện phần việc đo đạc, kiểm kê đất, giao cho Công đoàn Phòng TN&MT TP Đông Hà để có nguồn thu cho đơn vị đó.

Tuy nhiên, do Công đoàn không có tư cách pháp nhân nên ông Trương Văn Tuân, cán bộ Phòng TN&MT TP Đông Hà, thừa lệnh ông Vân, đã soạn thảo Hợp đồng kinh tế số 27/ĐĐCL ngày 15/10/2011, trong đó thể hiện bên A là Trung tâm PTQĐ TP Đông Hà, bên B (bên thực hiện việc đo đạc, kiểm kê đất bị thu hồi, giải phóng mặt bằng) là Công ty CP Tư vấn TN&MT Quảng Thái (trụ sở TP Đông Hà, viết tắt là Công ty Quảng Thái), với giá trị thanh toán (thanh toán cho bên B) ghi trong hợp đồng theo dự toán là 40.854.000 đồng.

Ông Tuân và phía Công ty Quảng Thái thỏa thuận: Sau hoàn thành phần việc trên, Công ty Quảng Thái được hưởng 30% số tiền ghi trong bản hợp đồng này. Vào cuối tháng 11/2011, ông Tuân cùng với một số cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Đông Hà tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc hành chính, đo đạc thực địa, xác định ranh giới các thửa đất bị thu hồi…
Người dân Đông Lương không đồng tình với kết quả xử lý sai phạm trong xây dựng dự án Tây Hùng Vương.

Đáng chú ý, khi thực hiện việc này, các bên liên quan có mời bằng… miệng đại diện Hợp tác xã (HTX) Lai Phước, khu phố Lai Phước và UBND phường Đông Lương (những đơn vị có liên quan đến đất bị thu hồi) cùng tham gia; song UBND phường Đông Lương không tham gia.

Chưa hết, trong khi chưa hoàn thành phần việc này thì ngày 20/12/2011, Trung tâm PTQĐ TP Đông Hà và Công ty Quảng Thái đã thanh lý hợp đồng và hai ngày sau, trung tâm này đã chuyển cho Công ty Quảng Thái 40 triệu đồng. Số tiền này, Công ty Quảng Thái lấy 12.250.000 đồng, còn lại 27.750.000 đồng chi cho Phòng  TN&MT TP Đông Hà.

Đầu tháng 2/2012, ông Tuân bàn giao hồ sơ địa chính, danh sách thu hồi đất cho Trung tâm PTQĐ TP Đông Hà. Căn cứ vào hồ sơ, Trung tâm đã phân công bằng… miệng một tổ công tác tiến hành kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất và lập phương án đền bù. Tổ công tác gồm: Bà Dương Thị Minh Hòa làm tổ trưởng, các tổ viên Nguyễn Thị Hiếu, Hồ Công Thiện, Nguyễn Hữu Tuấn, Phạm Thị Thanh Huyền. Nhưng trong quá trình kiểm kê đối chiếu, đã không có sự tham gia của chính quyền sở tại, trái với quy định của pháp luật.

Việc kiểm kê đối chiếu đã không đúng với thực tế đất đai bị thu hồi giải phóng mặt bằng. Chưa hết, Trung tâm PTQĐ TP Đông Hà đã không công khai, niêm yết danh sách bị thu hồi đất, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng… theo quy định của Nhà nước tại các điểm sinh hoạt khu dân cư, như tại trụ sở HTX Lai Phước, khu phố Lai Phước… mà chỉ công khai, niêm yết tại trụ sở UBND phường Đông Lương (!?).

Sai phạm nghiêm trọng hơn, khi danh sách bị thu hồi đất, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng kể trên chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì ngày 11/12/2012, tại hội trường HTX Lai Phước, ông Lê Vinh, Giám đốc Trung tâm PTQĐ TP Đông Hà đã cùng với các cán bộ cấp dưới của mình tổ chức phát tiền cho người dân có đất bị thu hồi...

Trong đơn khiếu nại gửi chính quyền và ngành chức năng các cấp, ông Trần Hùng, cán bộ địa chính phường Đông Lương đã nêu việc làm kể trên của ông Vinh là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Việc ông Vinh mượn tiền của một doanh nghiệp được hứa hẹn cho thi công xây dựng dự án Tây Hùng Vương để phát cho dân là bất thường, cần được các ngành chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Phan Thanh Bình