Báo CAND đã có nhiều bài viết về vấn đề này. Ngày 3/10, Báo CAND chuyển công văn tới Thanh tra Chính phủ về việc kiến nghị xem xét, giải quyết đơn của ông Lê Thái Tôn.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và trao đổi với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp, Thanh tra Chính phủ có ý kiến trả lời Báo CAND với nội dung: Đồng thời với việc gửi đơn khiếu nại cho Báo CAND, ông Lê Thái Tôn gửi đơn tới UBND tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi nhận được đơn khiếu kiện của ông Lê Thái Tôn, UBND tỉnh Đồng Tháp cử tổ công tác làm việc trực tiếp với ông Lê Thái Tôn. Đối chiếu với quy định của pháp luật, Tổ công tác tiếp nhận và chuyển đơn đến các cơ quan liên quan để giải quyết theo thẩm quyền và trình tự pháp luật.

Đối với hai nội dung tố cáo Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười có hành vi sai phạm, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra xác minh, giải quyết nội dung tố cáo. Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 09/TB-UBND và kết quả giải quyết tố cáo.

Đối với nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về việc thu hồi đất của mẹ ông Tôn là bà Võ Thị Bảy, yêu cầu công khai dự án và phản ánh giá đất bồi thường không hợp lý, Tổ công tác đã chuyển nội dung trên đến Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười để giải quyết theo trình tự pháp luật. Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đã chỉ đạo Thanh tra huyện triển khai thành lập đoàn Thanh tra để thụ lý giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã và đang tích cực giải quyết vụ việc theo thẩm quyền và trình tự quy định của pháp luật.

V.H.