Ông Chiến thông tin, đến nay chưa có phương án phá dỡ giai đoạn 2 phần vi phạm của tòa nhà 8B Lê Trực. Ngoài ra, việc quyết toán, thanh toán chi phí cho đợt phá dỡ giai đoạn 1 là tầng 19 và tum thang đến nay chưa có cơ sở để thanh toán dù đã qua gần 4 năm.

Ông Chiến cũng nêu lý do cụ thể dẫn đến các đơn vị chuyên môn không dám vào cuộc đưa ra phương án phá dỡ tiếp theo của tòa nhà 8B Lê Trực. Theo đó, kết cấu kỹ thuật tòa nhà rất phức tạp, việc phá dỡ lại phải đảm bảo an toàn cho phần giữ lại sử dụng. Do vậy, ít đơn vị mặn mà với việc tham gia xử lý sai phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B Lê Trực. 

Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, triển khai giai đoạn II, quận đang tìm kiếm đơn vị tư vấn đủ năng lực để thiết kế phá dỡ tầng 17, 18. Cuối năm 2019, quận đã gửi thư mời tham gia tư vấn tới 35 đơn vị, nhưng chỉ một đơn vị phản hồi không tham gia, còn lại không hồi âm. Trước tình thế đó, quận đã đề xuất và được TP đồng ý có thể mời tư vấn nước ngoài.


Quận Ba Đình đề xuất mời tư vấn nước ngoài đưa ra phương án tháo dỡ các tầng sai phạm của công trình số 8B Lê Trực.

Ông Tạ Nam Chiến cũng thừa nhận trong giấy phép xây dựng cấp cho công trình 8B Lê Trực có ghi cả tầng 17, 18 và nhiều chỉ tiêu khác như diện tích sàn, khoảng lùi, chiều cao. Tuy nhiên, ông Chiến vẫn cho rằng, tầng 17, 18 của công trình này vi phạm về chiều cao, diện tích sàn… nên phải phá dỡ. 

Ngược lại, ông Lê Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần may Lê Trực - chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực khẳng định cả 2 tầng 17 và 18 đều có trong giấy phép xây dựng được Sở Xây dựng Hà Nội cấp. Vì vậy, các căn hộ tại hai tầng này là tài sản hợp pháp đã bán cho người dân nên thuộc quyền sở hữu của người dân.

Về thời điểm có thể hoàn thành phá dỡ hạng mục sai phạm tại công trình, tuy nhiên, ông Tạ Nam Chiến cho biết: “Chúng tôi đang gặp khó về vấn đề kỹ thuật, chưa tìm được đơn vị tư vấn phá dỡ vì kết cấu công trình này rất phức tạp và phải đảm bảo an toàn cho phần công trình còn lại. Bây giờ chưa thể xác định chắc chắn khi nào thì kết thúc giai đoạn II, có thể là 2-3 tháng hoặc lâu hơn, khi nào quận ký được với đơn vị tư vấn và có phương án phá dỡ được phê duyệt, quận sẽ thông tin tới báo chí”. 


CL