Ông Trịnh Khả Phức ở phòng A201, nhà 11A, tập thể Đại học Thủy lợi, ngõ 95, đường Chùa Bộc có đơn đề nghị xem xét thông tin về việc Liên hợp quốc chi trả đền bù tiếp (sau hai đợt) cho những lao động ở Iraq phải về nước do chiến tranh vùng Vịnh theo tin của Hãng Reuter phát trên đài ngày 16/12/2001.

Cục Quản lý lao động ngoài nước trả lời: Việc xét duyệt đối tượng được đền bù hoàn toàn do Liên hợp quốc quyết định trên cơ sở người đề nghị đền bù chứng minh việc phải rời khỏi Iraq hoặc bị mất tài sản trong thời gian từ ngày 2/8/1990 đến 22/3/1991 tại Iraq.

Đại bộ phận công dân Việt Nam đề nghị Liên hợp quốc đền bù loại A với mức 4.000 USD/người do phải rời khỏi Iraq. Một số ít chứng minh việc mất tài sản và được đền bù với mức 8.000 USD/người.

Chính phủ các quốc gia, trong đó có Chính phủ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng quyết định của Liên hợp quốc. Việc chi trả đền bù cho những công dân Việt Nam rời khỏi Iraq do chiến tranh vùng Vịnh đã được thực hiện đúng theo quy định của Liên hợp quốc.

Đến nay, việc chi trả đền bù đã kết thúc, Chính phủ Việt Nam không nhận được thông báo của Liên hợp quốc về việc đền bù tiếp

Ban PL-BĐ