Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Nha Trang khẳng định, theo tinh thần cuộc họp tại Công an phường Phước Long, ngày 4/11/2014, chấp hành viên Mai Xuân Long đã lập biên bản thỏa thuận của các bên đương sự thì số tiền hỗ trợ tìm nơi ở mới cho gia đình ông Nguyễn Đình Năng sau khi giao nhà cho người trúng đấu giá trong thi hành án là 30.000.000 đồng và số tiền vợ chồng ông Năng được miễn thuế thu nhập cá nhân 20.180.000 đồng.

Cộng hai khoản tiền nêu trên, vợ chồng ông Nguyễn Đình Năng đã nhận tại Chi cục THADS TP Nha Trang 50.180.000 đồng. Đến thời điểm này, ông Nguyễn Đình Năng cho rằng chưa nhận được 50.000.000 đồng hỗ trợ là không đúng.

H.T.