Kiểm tra nội dung phản ánh và báo cáo sự việc với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Út - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng xác nhận thông tin phản ánh của người dân là đúng sự thật. Tuy nhiên, vì đây là bệnh viện ngoài công lập hoạt động theo chức năng của một bệnh viện chuyên khoa (chuyên khoa phụ sản) theo hướng dịch vụ chất lượng cao và hiệu quả; thực hiện theo quy chế của Bộ Y tế hiện hành và vận hành kinh tế - tài chính theo Luật Doanh nghiệp và các bộ luật khác có liên quan.

Do đó, Sở Y tế đã làm việc với lãnh đạo của bệnh viện và chỉ đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh về việc giữ xe tại bệnh viện, cử nhân viên khác trông giữ xe và có tinh thần thái độ tốt với người dân.

Hạnh Nhân