Ông Nguyễn Xuân Cương - Giám đốc Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn, khẳng định: “Chúng tôi không tổ chức các hoạt động nêu trên, nếu các địa phương phát hiện những đối tượng mạo danh, đề nghị báo ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Hữu Toàn