Ông Ngô Ngọc Tuấn sinh ngày 18-8-1964. Quê quán: Xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Ông Tuấn có trình độ chuyên môn: ĐH Nông Nghiệp chuyên ngành kinh tế, ĐH Luật.

Ông Ngô Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp của HĐND tỉnh ngày 30-6-2016. 

Ông Ngô Ngọc Tuấn từng kinh qua các chức vụ: Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bí thư Huyện ủy Văn Chấn; Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu; Chánh văn phòng Tỉnh ủy...
PV