Hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đang phối hợp cùng các địa phương nhân rộng mô hình này, góp phần làm giảm bạo lực gia đình, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh. Đặc biệt, CLB cũng phổ biến cho hội viên các biện pháp phòng chống bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng khối đoàn kết trong các thôn làng, khối phố.

Hội viên tham gia câu lạc bộ không chỉ có phụ nữ mà còn thu hút được nhiều nam giới cùng tham gia. Điều đó có ý nghĩa tích cực trong việc giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, giúp nam giới hiểu hơn những tác động xấu về bạo lực gia đình, biết chia sẻ với phụ nữ để cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc.

PV