Cơ quan chức năng tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Bai Zun Yi (bác sĩ Trung Quốc) thời hạn 6 tháng, tước quyền sử dụng giấy chứng chỉ hành nghề của dược sĩ Triệu Thị Ngân Trâm, phụ trách chuyên môn nhà thuốc phòng khám Đa khoa Thế Kỷ Mới 3 tháng. 

Cơ quan chức năng cũng buộc nơi đây tiêu hủy toàn bộ số thuốc đã hết hạn sử dụng. 

Phòng khám Đa khoa Thế Kỷ Mới trên đường Trần Hưng Đạo.

Theo Thanh tra Sở Y tế, qua kiểm tra Phòng khám Đa khoa Thế Kỷ Mới trên đường Trần Hưng Đạo, phát hiện các hành vi như: hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép, nhà thuốc tại phòng khám bán lẻ thuốc không đạt chất lượng, thuốc hết hạn sử dụng…

Như Anh